Tjänster

Låt oss samarbeta!

Expandio Ledarskap erbjuder ett brett utbud av ledarprogram, coachning och verksamhets­­utveckling.

Läs mer om vad vi kan göra för dig och din verksamhet!

Ledarutveckling

Expandio erbjuder Ledarutvecklings­program för VD, ägare, styrelse­ordförande, chefer på olika nivåer, i verksamheter inom privat och offentlig sektor. Programmen utgår från deltagarnas egna vardag och verksamheter och innefattar ämnen som styrelsearbete, utveckling och implementering av bolagets affärsplan, strategier och mål. Förändrings­arbete, företagskultur och varumärke, ett coachande förhållningssätt, kommunikation och att förstå sig själv och andra.

Klart Ledarskap - för dig som vill ta ledning!

Klart Ledarskap är ett internationellt koncept som ökar din effektivitet som ledare genom att ge dig verktyg att ta itu med missförstånd och ryktesspridning. Du lär dig att bygga verklig motivation samt engagemang bland medarbetarna, utveckla samarbetet i grupper och öppet diskutera både succéer och misstag i syfte att lära av varandra.

Vill du bli en närvarande & autentisk ledare?

Avslappnad och intensiv på samma gång. Tydlig och inlyssnande. Vara klar över vad du själv vill, med förmåga att sätta gränser. Skicklig på att hjälpa medarbetarna till kontakt med sin inre förmåga, initiativkraft och sitt ansvarstagande.


Ledarprogram, individuell coaching eller stöd i din ordinarie vardag – du väljer sättet.


Utveckla din förmåga att leda dig själv, leda andra och leda verksamheten.

Varför arbeta med Expandio?

Expandio erbjuder konsultation inom ledarskap och organisation. Vi arbetar med nytänkande metoder inom lednings och organisationsutveckling för att stimulera dig och ditt team till att både må och prestera bättre.


Prata med oss så tar vi tillsammans fram en aktivitet och design som matchar dina och organisationens behov.

Verksamhetsutveckling

Varje verksamhet har sina unika utmaningar och förutsättningar. Systemisk konsultation är Expandios huvudområde och vi arbetar ofta i långsiktiga uppdrag som sträcker sig över flera år. Att verka som processkonsult innebär att vi designar aktiviteter för att bidra till ert utvecklingsarbete tillsammans med er och sätter upp mål och syfte för vår insats.

Ledningsgruppsutveckling

Gör överenskommelser om vart ni är på väg och vilket utgångsläge ni har. Både vad gäller verksamheten och er som ledningsgrupp. Fördjupa relationer och bli tydligare med varandra med tankemodeller, värderingar och förhållningssätt. Skapa en plan för den förändring ni vill driva, i ledningsgruppen och/eller i organisationen. Få också verktyg för spänstigare möten och bättre uppföljningar. Fokusera på hur ni kan lära mer i ert samspel och bli visare och visare.

Grupp, Kommunikation, Kultur & Strategi

Behöver ni implementera en befintlig värdegrund eller strategi, eller kanske utveckla en helt ny? Kan kommunikation och bemötande utvecklas för bättre arbetstillfredsställelse och resultat? Skulle ni kunna göra på nya sätt för att alla ska komma ännu bättre till sin rätt?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Hållbarhet

Säkerställ verksamhetens samhällsansvar

ISO 26000 är en vägledande standard för organisationers samhällsansvar. Den innehåller en egendeklaration som organisationen själv kan arbeta igenom. För att få extern feedback på rapporten kan en auditor sedan verifiera rapporten och den kan då användas som en del av hållbarhetsrapporten. Standarden är gemensamt framarbetad av representanter från över 100 länder och är fastställd som nationell standard i 80 länder. Våren 2021 har Camilla utbildat sig till  Certified Impact Auditor i ISO 26 000. Vi utvecklar oss också inom Inner Development Goals. 


Hör av dig om du vill veta mer!

Anpassa aktiviteter

Vi hjälper dig välja

Är det något annat ni vill ha hjälp med?

Vi designar gärna anpassade aktiviteter tillsammans med er. Efter mer än 20 år som organisationskonsult finns en stor bredd och erfarenhet av en mängd olika områden.Hör av dig så tänker vi tillsammans!

Svårt att välja?

Vi hjälper dig gärna att välja rätt. Kontakta Camilla om du har frågor och funderingar kring vad som passar dig och din verksamhet.