Låt oss samarbeta!

Expandio Ledarskap erbjuder
ett brett utbud av ledarprogram, coachning och verksamhets­­utveckling.

Ledar­utveckling

Expandio erbjuder Ledarutvecklings­program för VD, ägare, styrelse­ordförande, chefer på olika nivåer, i verksamheter inom privat och offentlig sektor. Programmen utgår från deltagarnas egna vardag och verksamheter och innefattar ämnen som styrelsearbete, utveckling och implementering av bolagets affärsplan, strategier och mål. Förändrings­arbete, företagskultur och varumärke, ett coachande förhållningssätt, kommunikation och att förstå sig själv och andra.

Klart ledarskap
– för dig som vill ta ledning!

Klart Ledarskap är ett internationellt koncept som ökar din effektivitet som ledare genom att ge dig verktyg att ta itu med missförstånd och ryktesspridning. Du lär dig bygga verklig motivation och engagemang bland medarbetarna, utveckla samarbetet i grupper och öppet diskutera både succéer och misstag i syfte att lära av varandra.
https://expandio.se/boka-plats/

Har du en ledande position och på allvar vill vidareutveckla dina vanor, kommunikations- och tankemönster? Vill du utveckla din förmåga att coacha och leda andra människors lärande och växande? Vill du bidra till att skapa en verksamhet för resultat och lärande?

Vad vi fokuserar på i ditt ledarskap:

1. Självinsikt
Bli mer klar över vad du själv vill och står för som ledare, bli medveten om dina mentala kartor och öka din förmåga att vara närvarande, skärpt och lärande.


2. Bli tydlig för andra
Prata klarspråk. Ta ansvar för att formulera dig så att ditt budskap når fram till människor runt dig och gör det möjligt för andra att förstå. Formulera dig så människor tål att höra det.


3. Bli bättre på att lyssna
Lyssna på riktigt på människor runt omkring dig. Ställ frågor som gör dig och andra klara över deras upplevelser, skapa insikt, ansvar och handlingskraft.


4. Skapa en kultur av lärande
Verktyg och förhållningssätt som skapar en kommunikationskultur som bidrar till att skapa trygghet, uppriktighet och lärande.

Hur genomförs Klart Ledarskaps-programmet?

Programmet är upplevelsebaserat och genomförs i öppna grupper och i företagsinterna grupper, oftast på 2x2 dagar. I våra öppna program arbetar vi med små grupper om 6-8 deltagare. I företagsinterna grupper kan vi vara upp till 24 deltagare, och i ännu större grupper samarbetar vi med andra handledare.

Till vem riktar sig Klart Ledarskap?

Klart Ledarskap vänder sig till alla nivåer av chefer, ledare, projektledare och styrelsearbetare som vill ta ledning och skapa framgång för verksamheten.

Hur kan Expandio hjälpa dig?


Expandio Ledarskap har nöjda kunder inom privat och offentlig sektor över hela Sverige, från enskilda firmor till statliga myndigheter och vi vill hjälpa dig att nå framgång i din verksamhet.

Läs mindre
Läs mer

Vill du bli en närvarande och autentisk ledare?

Avslappnad och intensiv på samma gång. Tydlig och inlyssnande. Vara klar över vad du själv vill, med förmåga att sätta gränser. Skicklig på att hjälpa medarbetarna till kontakt med sin inre förmåga, initiativkraft och sitt ansvarstagande.

Ledarprogram, individuell coaching eller stöd i din ordinarie vardag – du väljer sättet.

Utveckla din förmåga att leda dig själv, leda andra och leda verksamheten.

Led dig själv.

Skaffa ett språk och tankemönster som gynnar din utveckling. Öka din förmåga att möta utmaningar och förändring. Öka tryggheten i dig själv.


Led andra
Engagera ditt team i att skapa en organisationskultur som främjar samarbete, lärande och resultat. Bli klar över hur du påverkar de relationer du är en del i.


Led verksamheten
Led skapandet av visioner, mål, strategier och processer som bidrar till att skapa värde och ett starkt varumärke för både ägare, kunder och anställda.

Läs mindre
Läs mer

Verksamhets­utveckling

Varje verksamhet har sina unika utmaningar och förutsättningar. Systemisk konsultation är Expandios huvudområde och vi arbetar ofta i långsiktiga uppdrag som sträcker sig över flera år. Att verka som processkonsult innebär att vi designar ert utvecklingsarbete tillsammans med er och sätter upp mål och syfte för vår insats.

Förändringens fyra rum©

Förändringens fyra rum hjälper ledare och organisationer att hantera förändring. Konceptet är baserat på forskning, utvecklat i Sverige och används idag i stora delar av världen, bland annat av IKEA och Volvo.

Innehåll
Med sina analysinstrument, modeller och verktyg gör Förändringens fyra rum verklig skillnad i företag och organisationer, med bestående effekt. Den ökar din förståelse för förändringsprocesser och gruppdynamik och ger dig som ledare verktyg för ökad transparens, ansvarstagande och insikt inom organisationen.

Kontakta oss för att boka Förändringens fyra rum®
Camilla Rüden är certifierad användare av Fyrarummaren, Organisationsbarometern och Personlig Dialektik. Kontakta oss så hjälper vi dig att designa ett upplägg som passar era behov.

Läs mindre
Läs mer

Skräddarsydda program

Inte exakt vad du sökte? På Expandio tar vi även fram skräddarsydda program för att helt matcha dina och företagets behov. Expandio har gedigen erfarenhet av att skapa program för både privat och offentlig sektor över hela landet. Omfattningen kan variera från några dagar med enskilda deltagare till stora utbildningsinsatser över lång tid.

Kontakta Camilla med din förfrågan!

I varje program arbetar vi processorienterat och använder oss av etablerade metoder från exempelvis Klart Ledarskap och Förändringens Fyra Rum. Det kan även ingå workshops, gästföreläsare, studiebesök och teamövningar.

Mindre
Läs mer

Vad är en lärande ledare?

En lärande ledare är en person som långsiktigt vill utvecklas och lära mer om hur resultat uppstår. En lärande ledare har ett intresse av att återkommande reflektera över sin egen del och vill träna sitt team att jobba med sitt lärande. För att lärande ska uppstå behövs både trygghet och ambitioner samt att kliva utanför comfortzonen.

Varför anlita Expandio?

Expandio erbjuder konsultation inom ledarskap och organisation och har 18 års erfarenhet. Vi arbetar med nytänkande metoder inom lednings och organisationsutveckling för att stimulera dig och ditt team till att både må och prestera bättre.

Prata med oss så tar vi tillsammans med dig fram en lösning som helt matchar dina och företagets behov.

Svårt att välja?

Vi hjälper dig gärna att välja rätt. Kontakta Camilla om du har frågor och funderingar kring vad som passar dig och din verksamhet.