Vad är egentligen Klart Ledarskap? - Expandio -Expandio Vad är egentligen Klart Ledarskap? - Expandio

Vad är egentligen Klart Ledarskap?

Klart Ledarskap är både ett förhållningssätt, en bok och ett Ledarutvecklingsprogram som görs i öppen grupp eller företagsintern ledningsgrupp eller chefsgrupp.

Förhållningssättet bygger på ett antal grundantaganden, några av dem är;

Människor är meningsskapande varelser – i hög grad skapar vi vår egen upplevelse (vilket ställer till det i kommunikation och relationer om vi inte är medveten om det)

Klara relationer gör människor modiga – om jag är trygg i mig själv och har förmåga att ta ansvar för min egen upplevelse (och mitt eget meningsskapande) är det lättare att vara uppriktigt nyfiken på andras upplevelse. Jag kan lättare “stå ut” med att höra din upplevelse av mig om jag vet om att det är just din upplevelse av mig du beskriver – (och inte mig).

Partnerskap gör att människor kommer till sin rätt – om vi gör tydliga överenskommelser kring vad det är vi ska lyckas med i en organisation är det helt enkelt lättare för människor att göra sitt bästa för att nå de gemensamma målen och nå upp till förväntningarna. Har vi också ett kontrakt kring att skapa och upprätthålla klara relationer – då är jag trygg i att du pratar med mig om det är något som skaver, vilket också gör mig modig.

——————————–

Boken Klart Ledarskap

kan du t.e.x köpa på Adlibris, den heter “Klart Ledarskap”.

——————————–

Ledarutvecklingsprogrammet Klart Ledarskap

Programmet är fyra dagar. Oftast ges det som 2 + 2 dagar på internat. Expandio Ledarskap ger 3-4 öppna grupper per år. Vi arbetar i grupper om max 8 deltagare och upplägget bygger på upplevelsebaserad lärande. Deltagarna tränar sina färdigheter tillsammans under ledning och coachning av mig som instruktör.

De fyra dagarnas fokus;

1. Självinsikt Bli mer klar över vad du själv vill och står för, mer medveten om dina mentala kartor och öka din förmåga att vara närvarande, skärpt och lärande.

2. Bli tydlig för andra Uttrycka dig med klarhet. Ta ansvar för att formulera dig så ditt budskap når fram till människor runt dig och gör det möjligt för andra att förstå vad du menar, även om budskapet kan ha innehåll som kan upplevas som utmanande och aktivera försvar.

3. Bli bättre på att lyssna Lyssna på riktigt på människor runt omkring dig. Hantera dina egna försvar och reaktioner på ett professionellt sätt. Ställ frågor som gör dig och andra klara över deras upplevelser, skapa insikt, ansvar och handling.

4. Skapa en kultur av lärande. Verktyg och förhållningssätt som skapar en organisationskultur som bidrar till att skapa trygghet, uppriktighet och lärande.

Det finns ca 40 instruktörer i Sverige och ännu fler i världen. Jag som skrivit artikeln jobbar med Klart Ledarskap som ett av mina erbjudanden och har gjort det i snart tio år. Hittills har jag genomfört över 35 grupper både internt och i öppna grupper. Några av mina c:a 300 deltagare kommer från Södra Cell, Kährs, ABB, Bergkvarabuss, Blekinge Tekniska Högskola, Energimarknadsinspektionen, Micki Leksaker, Region Blekinge, Karlskrona, Ronneby, Helsingborgs Kommun, Gislaveds Räddningstjänst, Moderna muséet, Munkeby Systems, Roxtec International, Loomis. Martina som du ser på bilden arbetar på Vasamuseet och sa så här efter hon gått Klart Ledarskap;

“Klart ledarskap har gett mig en ökad trygghet och tillit till min förmåga att initiera och leda samtal och lära av mina egna och andras upplevelser, även i frågor som kan vara svåra. Mitt arbete är mer fokuserat och förebyggande vilket leder till bättre arbetsrelationer. Jag ser lösningar snabbare och det har ökat mitt lärande, min prestation och ger mer tid och energi till värdeskapande aktiviteter.”

Varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mera!

Författare:Camilla Rüdén

Kategori: Expandio