Förändringens Fyra Rum© - Expandio -Expandio Förändringens Fyra Rum© - Expandio

Förändringens Fyra Rum©

Vill du lära dig förstå dig själv och andra i förändringsprocesser?

Förändringens fyra rum hjälper ledare och organisationer att hantera förändring. Konceptet är baserat på forskning, utvecklat i Sverige och används idag i stora delar av världen, bland annat av IKEA och Volvo.

Innehåll
Med sina analysinstrument, modeller och verktyg gör Förändringens fyra rum verklig skillnad i företag och organisationer, med bestående effekt. Den ökar din förståelse för förändringsprocesser och gruppdynamik och ger dig som ledare verktyg för ökad transparens, ansvarstagande och insikt inom organisationen.

Metodik i ledarutveckling
Vi arbetar med tre grundstenar i ledningssutveckling:

1. Att leda sig själv
2. Leda andra
3. Leda verksamhet

Programmen är upplevelsebaserade och genomförs under ett överenskommet antal dagar med eget arbete mellan träffarna. Under programmens gång knyter deltagarna nya kontakter med varandra vilket brukar uppskattas mycket. Vi uppmuntrar även alla grupper att fortsätta träffas efter programmets slut för att underhålla sina personliga nätverk.

Du kan läsa mer om Förändringens fyra rum på www.forandringensfyrarum.se

Kontakta mig för att boka Förändringens fyra rum®
Jag, Camilla Rüden är certifierad användare av Fyrarummaren, Organisationsbarometern och Personlig Dialektik. Kontakta mig så hjälper jag dig att skapa ett utbildningspaket som passar dina behov.

Alla utbildningar avslutas med en handlingsplan som följs upp inom fyra veckor.

Författare:Camilla Rüdén

Kategori: Förändringens Fyra Rum