Expandera med Expandio

Under rubriken “Expandera” skapar vi skräddarsydda program som helt matchar dina och verksamhetens behov och där vi designar innehåll och arbetssätt tillsammans med dig.

Skräddarsydda program

Expandio har gedigen erfarenhet av att skapa program för både privat och offentlig sektor över hela landet. Omfattningen kan variera från några dagar med enskilda deltagare till stora utbildningsinsatser över lång tid.

I varje program arbetar vi processorienterat och använder oss av etablerade metoder från exempelvis Klart Ledarskap och Förändringens Fyra Rum. Det kan även ingå workshops, gästföreläsare, studiebesök och teamövningar.

Programområden

Expandera företagskulturen

Hur kan vi skapa en företagskultur som stödjer vår affär? En kultur som attraherar de bästa talangerna, roligaste kunderna och bästa leverantörerna.

Expandera affärerna

Gör vi rätt saker? Är våra kunder nöjda? Är vi attraktiva arbetsgivare? Utveckling av vision, strategier och affärsplan.

Expandera ledningsgruppen/arbetsgruppen

Vad vill vi bidra till att skapa? Vilka förväntningar har vi på varandra? Hur kan vår kommunikation bli ännu bättre? Ett utvecklingsprogram för ledningsgrupper.

Expandera ledarskapet

Lär dig bemästra de tre grundstenarna i gott ledarskap. Gå ett av våra öppna program i Klart Ledarskap, eller låt oss göra ett upplägg som passar just er organisation.

Expandera medarbetarskapet

Hur får du dina medarbetare att växa och komma till sin rätt? Kompetensutveckling inom kommunikation, personlig utveckling, gruppdynamik, konflikthantering och bemötande.

Expanderande Mästerskap

Ett arbetsmaterial för att bidra till att skapa lärande organisationer och stödja personlig utveckling. Arbetsbok och mallar som kan anpassas till verksamheten.

Prata med oss så ger vi förslag på ett program med inriktning och omfattning som passar just dig.

Kontakta oss