På jakt efter individuell coachning eller ett omfattande program för hela ledningsgruppen?

Expandio Ledarskap erbjuder ett brett utbud av ledarprogram, coachning och verksamhetsutveckling.

Ledarprogram

Klart Ledarskap - Coachande Ledarskap

Vi är certifierade inom Klart Ledarskap, ett internationellt erkänt ledarskapsprogram som nästan 6000 personer i Sverige deltagit i.

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Är du VD, ägare, ordförande eller chef och vill att ni ska prestera bättre, bli lönsammare och lära/utvecklas mera?

Läs mer

Förändringens fyra rum®

Vi är certifierade i Förändringens fyra rum, ansedd av många som en av de mest praktiskt användbara ledarskapsteorierna i affärs- och arbetslivet.

Läs mer

Skräddarsydda program

Vad behöver just du och din organisation? Prata med oss så tar vi tillsammans med dig fram en lösning som helt matchar dina och företagets behov.

Läs mer

Coachning

Coachning börjar med en vilja och beslutsamhet att utvecklas och sätter fullt fokus på dig och dina personliga mål. Som professionella coacher hjälper vi dig att sätta ramar och mål för coachningen. Mellan samtalen genomför du hemuppgifter, det kan vara mer tänkande uppgifter som att reflektera och iaktta, eller aktiva uppgifter som att leda ett möte, kontakta en person eller läsa en bok. Ett samtal är vanligen mellan en till två timmar långt och en session består ofta av fyra till sex samtal. Våra coacher arbetar enligt ICF´s etiska riktlinjer.

Verksamhetsutveckling

Varje verksamhet har sina unika utmaningar och förutsättningar. Systemisk konsultation är vårt huvudområde och vi arbetar ofta i långsiktiga uppdrag som sträcker sig över flera år. Att verka som processkonsult innebär är att vi designar ert utvecklingsarbete tillsammans med er och sätter upp mål och syfte för vår insats. Vi leder workshops, utvecklingsdagar, ledningsgruppsutveckling och ledarutvecklingsprogram i er organisation.  Våra insatser leder till större klarhet kring det gemensamma uppdraget och överenskommelser kring visioner, mål och handlingsplaner.

Föreläsningar

På Expandio föreläser vi om ledarskap, personlig utveckling, förändringsarbete, konflikthantering, företagskultur, Klart Ledarskap och Förändringens Fyra Rum. Vi frågar alltid dig som beställare om syftet med föreläsningen. Hur ska det kännas efter några timmar eller dagar med oss? Vi tror på dialog och föreläser på ett sätt som inspirerar och involverar.

Svårt att välja?

Vi hjälper dig gärna att välja rätt. Kontakta oss om du har frågor och
funderingar kring vad som passar dig och din verksamhet.

Kontakta oss